KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Samorząd Uczniowski

II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku Radę Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego stanowią:

Przewodniczący

Dwóch zastępców

Skarbnik

Sekretarz

Samorząd Uczniowski:

 1. Ma możliwość przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
 2. Uchwala regulamin samorządu uczniowskiego.
 3. Przedstawia sporządzone przez samorząd uczniowski wnioski o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 4. Opiniuje wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 5. Opiniuje w sprawie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
 6. Wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 7. Wnioskuje o nadanie imienia szkole.
 8. Opiniuje w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 9. Szczegółowe zasady działania samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
data: 20-02-2020
data: 20-02-2020
data: 20-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 250